19.10.2019 E-Dönüşüm İle İlgili Geçiş Tarihleri

19.10.2019 E-Dönüşüm İle İlgili Geçiş Tarihleri

 

 

MÜKELLEF

ZORUNLULUK TARİH

2018 veya 2019 Yılında Brüt Satış Hasılatı 5 Milyon TL Üzeri Mükellefler

E-Fatura + E-Arşiv Fatura + E-Defter + E-Müstahsil + E-Defter Saklama

01/07/2020

EPDK'dan Lisanslı Şirketler (Bayilik Lisansı Olanlar Dahil) ÖTV 1

E-Fatura + E-Arşiv Fatura + E-Defter + E-Müstahsil + E-İrsaliye + E-Defter Saklama

01/07/2020

Motorlu Taşıtlar (İmal, İthal, Bayiler) ÖTV 2

E-Fatura + E-Arşiv Fatura + E-Defter + E-Defter Saklama

01/07/2020

İnternet Aracılığı ile Satış Kiralama İşlerine İnternet Siteleri Yoluyla Aracılık Edenler

E-Fatura + E-Arşiv Fatura + E-Defter + E-Defter Saklama

01/01/2020

Komisyoncu veya Tüccar Olarak Sebze-Meyve Ticareti Yapanlar

E-Fatura + E-Arşiv Fatura + E-Defter + E-Müstahsil + E-Defter Saklama + E-İrsaliye

01/01/2020

Bavul Ticareti Yapanlar

E-Fatura + E-Arşiv Fatura + E-Defter + E-Defter Saklama

01/07/2020

Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek 30.000 TL'yi Aşan Faturalar

E-Arşiv Fatura

01/01/2020

Vergi Mükellefi Olanlara Düzenlenecek 5.000 TL'yi Aşan Faturalar

E-Arşiv Fatura

01/01/2020

Vergi Mükellefi Olmayanlara Düzenlenecek 30.000 TL'yi Aşan Faturalar

E-İrsaliye

01/07/2020

E-Fatura Mükellefi Olup Tüm Malların İmali, İthali ve Ana Bayi/Distribütör Şeklinde Pazarlanmasını Gerçekleştiren Mükellefler

E-İrsaliye

01/07/2020

E-Fatura Mükellefi Olup Şekerin (Beyaz Şeker, Yarı Beyaz Şeker...) İmalini Gerçekleştiren Mükellefler

E-İrsaliye

01/07/2020

E-Fatura Mükellefi Olup Demir ve Çelik (GTİP 72) ile Demir veya Çelikten Eşya (GTİP 73) İmali, İthali veya İhracı Faaliyetinde

E-İrsaliye

01/07/2020

E-Fatura Mükellefi Olup Gübre Takip Sistemi'ne Kayıtlı Kullanıcılar

E-İrsaliye

01/07/2020

Bağımsız Denetime Tabi Olan Şirketler

E-Defter

01/01/2020

Tüm E-Defter Mükellefleri

E-Defter Saklama

01/07/2020

01.02.2020 Tarihi İtibariyle Faaliyetine Devam Etmekte Olan Serbest Meslek Erbapları

E-Serbest Meslek Makbuzu

01/06/2020

01.02.2020 Tarihinden İtibaren Faaliyetine Başlyacak Serbest Meslek Erbapları

E-Serbest Meslek Makbuzu

İşe Başladıkları Ayı İzleyen 3. Ayın Sonu

E-Fatura Uygulamasına Kayıtlı Olan ve Müstahsil Makbuzu Düzenleyen Mükellefler

E-Müstahsil Makbuzu

01/07/2020

 

 

İlgili Tebliğ için tıklayın...

WhatsApp Destek
0537 783 0707