ONLINE SATIŞ

Kampanyalarımız

e-Müstahsil Geçiş

e-Müstahsil Nedir?

e-Müstahsil Makbuzu, tarımsal ve hayvansal ürünlerin satın alınmasında fatura yerine geçen ve ticari bir vesika olarak kullanılmakta olan müstahsil makbuzu ile aynı hukuki değerlere sahip elektronik belgedir. Müstahsil Makbuzu düzenleyen mükellefler, kağıt ve elektronik ortamda muhafaza edip Gelir İdaresi Başkanlığına raporlayabilmektedirler. e-Müstahsil uygulamasını kullanacak mükelleflerin; VUK Genel tebliği ile zorunluluk getirilen haller dışında e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarına dahil olma zorunlulukları bulunmamaktadır.

e-Müstahsil Kullanım Avantajları

 •  İşlemlerinizi veri kaybı yaşamadan gerçekleştirmenize yardımcı olur.
 •  e-Müstahsil Makbuzunu 10 yıl boyunca saklayabilir, istediğiniz zaman erişebilirsiniz.
 •  e-Müstahsil elektronik ortamda hazırlandığı için hata riski en aza iner.
 •  Kağıt kullanımını azaltır, doğaya katkı sağlar.
 •  Arşivleme ve baskı maliyetleri ortadan kalkar.
 •  Kolay düzenlenebilir özelliği ile zamandan tasarruf etmenizi sağlar.
 •  

e-Müstahsil Kimlere Zorunludur?

 •  2020 veya müteakip yıllarda e-Fatura uygulamasına geçen ve Müstahsil Makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunan mükellefler, e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde e-Müstahsil uygulamasına geçmek zorundadır.
 •  01/01/2020 itibariyle 11/3/2010 tarihli ve 5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun hükümlerine göre komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler, uygulamaya geçtikleri ayın sonundan itibaren Müstahsil Makbuzlarını e-Müstahsil Makbuzu olarak düzenlemek zorundadır.
 •  Gelir İdaresi Başkanlığı'nca kendilerine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazılı bildirimde belirtilen süreler içinde e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına dahil olması gerekmektedir.
 •  

e-Müstahsil Uygulama Başvurusu Nasıl Yapılır?

e-Müstahsil uygulamasına başvurmak isteyenlerin öncelikle mali mühür veya elektronik imzaya sahip olması gerekir. Mali mühür veya e-İmza sahibi mükellefler e-Müstahsil Makbuzu sistemine geçiş yapabilirler. Başvuru için uygulanabilecek yöntemler:

 

1) GİB portalı aracılığıyla: Mükellefler GİB internet sitesi olan efatura.gov.tr adresi üzerinden GİB Portal’a girerek e-Müstahsil Makbuzu hizmetine başvurabilirler. Bu yöntemi kullanmak isteyenlerin başkanlıktan izin alması gerekmektedir.

 

2) Özel Entegratörlük: Bu yöntemle Gelir İdaresi Başkanlığı’ndan izin almış olan özel entegratörler aracılığıyla mükellefler e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına başvuruda bulunabilirler.

 

3) Kendi Bilgi İşlem Sistemi ile Entegrasyon: Mükellefler kendi bilgi işlem sistemlerini GİB sistemine entegre ederek e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına başvurabilirler. Ancak bu yöntem bilgi işlem merkezleri sürekli açık kalamayan mükellefler için önerilmemektedir. Bu yöntemi kullanmak isteyen mükelleflerin başkanlıktan izin alması gerekmektedir.

WhatsApp Destek
+90 537 783 07 07